ASSEMBLEA anual 2018 de Socis i Sòcies de l’AFA


AFA JOAN BROSSA
Dijous 13 de desembre 19h

Ordre del dia:

  • Lectura i aprovació? de l’Acta de l’Assemblea anterior.
  • Memòria anual, Informe econòmic i Pressupost.
  • Valoració del curs passat i propostes per l’actual.
  • Elecció de la nova Junta. Ratificació dels Enllaços de curs.
  • Fixar l’import de la quota de l’AFA pel proper curs, 2019-2020.
  • Altres temes.

Documentació per a l’Assemblea