ASSEMBLEA anual de Socis i Sòcies de l’AMPA

AMPA JOAN BROSSA
Dimecres 15 de desembre 19h

Ordre del dia:
• Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.
• Memòria anual, Informe econòmic i Pressupost.
• Valoració del curs passat i propostes per l’actual.
• Elecció de la nova Junta. Ratificació dels Enllaços de curs.
• Fixar l’import de la quota de l’AMPA pel proper curs, 2016-2017.
• Altres temes.